انجمن هنرمندان ایرانی، یک انجمن فرانسوی است که با نام بین المللی Association  – AIA بر اساس قانون ۱۹۰۱ فرانسه در بخش داری ناحیه سن ژرمن آنله فرانسه به ثبت رسیده است.
هدف این انجمن تبادلات فرهنگی-هنری و حمایت از هنرمندان مستعد و روشنفکران ایرانی، ایرانی الاصل و همه افرادی است که به نوعی به فرهنگ و هنر ایران در سراسر جهان علاقه دارند.
مقر انجمن در خانه انجمن های شهر شامبورسی۷۸۲۴۰
Vanecha Roudbaraki, présidente-fondatrice

وانشا رودبارکی ، بنیانگزار و رئیس

null

رضا دقتی ، عضو افتخاری


Emily Porisse, trésorière

امیلی پوریس، معاون

AIA- Association Iranian Artists

Association Loi du 1 er juillet 1901

Siège social : La maison des associations de Chambourcy

www.aia-france.com

تلفن :

France : +(33)619821432

فهرست